PATE TƯƠI LA GUSTO GAN VỊT CỔ ĐIỂN (200g)

51.000 ₫
Chế biến: hâm nóng dùng cùng bánh mì, cơm...
Nơi bán: HCM

PATE TƯƠI LA GUSTO GAN VỊT HẠNH NHÂN (200g)

51.000 ₫
Chế biến: hâm nóng dùng cùng bánh mì, cơm...
Nơi bán: HCM

PATE TƯƠI LA GUSTO THỊT HEO CỔ ĐIỂN (200g)

51.000 ₫
Chế biến: hâm nóng dùng cùng bánh mì, cơm...
Nơi bán: HCM

PATE TƯƠI LA GUSTO THỊT HEO HƯƠNG VỎ CAM (200g)

51.000 ₫
Chế biến: hâm nóng ăn liền kèm bánh mì, cơm
Nơi bán: HCM

tìm kiếm theo

Xuất xứ